Våra Förskolor

Apalby, Vasagatan 95, Apalby Gård, Västerås, 070-456 34 87
Baltazar Norrmalm, Döbelnsgatan 91, Stockholm, 070-769 32 26
Baltazar Södermalm, Fatburs Kvarngata 38, Stockholm, 070-741 51 68
Ekorrbacken, Vittangigatan 41, Vällingby, 072-85 60 419
Fyren, Larsbergsvägen 44, Lidingö, 08-767 32 47
Hjalmar, Hjalmar Söderbergsväg 14 D, Stockholm, 08-618 97 44
Idyllen, Harakers skola 1, Skultuna, 0766-35 92 24
Lillstrumpa, Stålbogavägen 65, Bandhagen, 08-38 12 14
Ljusglimten, Palissadgränd 39-41, Täby, 0720-12 23 35
Läroriket, Vitalisvägen 2, Stockholm, 08-656 36 10
Ormen, Ormängsgatan 41, Hässelby Gård, 076-398 88 41
Piongränd, Piongränd 12, Hässelby, 08-659 30 48
Tivoli Kokalite, Allevägen 120, Sollentuna, 070-575 79 25
Tivoli Kokalite - Grindstugan, Rotebergsvägen 10, Sollentuna 070-5757925
Täppan, Skvadronvägen 5, Bålsta, 0171-61 95 43
Virvelvinden, Nybodagatan 1, Solna, 070-729 81 55
Zodiaken, Källbovägen 4A och 4C, Västerås, 070-270 20 48

Stockholm International Preschools, SIP:
SIP Harmony, Kampementsgatan 16, Stockholm, 070-494 83 71
SIP Kista, Isafjordsgatan 30A, Kista, 0790-77 76 44
SIP Kista Stars, Isafjordsgatan 30C, 0790-77 76 44
SIP Kungsholmen, Sankt Göransgatan 152, Stockholm, 076-273 98 21
SIP Skattkammaren, Stickelbärsvägen 3B, Stockholm, 0707-55 28 10
SIP Solna, Nybodagatan 7, Solna, 0707-29 81 55
SIP Södermalm, Åsögatan 179, Stockholm, 0760-94 54 18

Apalby, Västerås

Vår målsättning är att Apalby förskola ska präglas av en öppen, varm och trygg stämning. Vi arbetar för att sätta in glädjen i lärandet och bygga en trygg grund för barn, föräldrar och pedagoger. Vi tror på barnets förmågor och arbetar utifrån deras förmågor samt intressen för ett livslångt lärande. Vi har medforskande pedagoger som jobbar nära barnet. Våra lokaler ligger i en fin miljö på Apalby där vi är omgivna av både vatten, skog och stora gräs- och grusytor att nyttja.
Vi stödjer barnens utveckling genom nära samarbete med er föräldrar. Vi arbetar med hela familjen vid behov. Lika arbetssätt hemma och på förskolan skapar bättre förutsättningar för barnen både för självkänsla och i sociala sammanhang. Vi tar kontakt med bvc och specialpedagog om vi ser ett behov och när vi behöver stöd i det arbetet vi gör.

Baltazar Norrmalm

Vår förskola på Norrmalm ligger på Döbelnsgatan 91 i stora och trevliga lokaler. Förskolan är uppdelad i åldersanpassade avdelningar för både små barn och för stora barn. Med Vanadislunden runt knuten ser vi även den som en naturlig del av vår verksamhet och utnyttjar skog och parker i närområdet. Vi vill varje dag ge barnen utmaningar och uppmuntran så att de kan känna sig kompetenta och självständiga. Allt från att klä av sig overallen, hänga upp den på sin krok, till att välja lek och utmaning.
Skapandet har en stor plats på Baltazar med en härlig ateljé/verkstad där barnen kan skapa fritt. Musiken är också något som genomsyrar barnens vardag. Vi är naturligtvis ute varje dag och även de minsta får upptäcka naturen. Utflyktsmål kan vara Hagaparken, Observatorielunden eller Wennergren Center. Vi tar oss också vidare ut med buss och tåg till olika utflyktsmål.

Baltazar Södermalm

Baltazar Förskolor Södermalm ligger vid Timmermansparken. Vi erbjuder plats för 55 barn i fyra åldersuppdelade grupper med barn. På Baltazar arbetar barnskötare, förskollärare, kokerska, lokalvårdare och förskolechef. Vi är ett engagerat team som använder vår samlande kompetens för att på bästa sätt ta hand om och erbjuda alla barn en trygg, rolig och utmanande dag på vår förskola. Vi sätter fokus på hälsa och välbefinnande samt barns lek och utforskande.
Vi arbetar för att barnens egna intressen, frågor och funderingar ska få stor plats i vår verksamhet. Alla barn ska varje dag känna sig sedda och bekräftade och veta att de är viktiga för gruppen. Förskolan har ett eget kök och all mat tillagas från grunden. Vi försöker att i möjligaste mån använda ekologiska och kravmärkta varor. Måltiden ska vara en rofylld och fin stund på dagen där vi kan njuta av god mat och samvaro.

Ekorrbacken, Vällingby

Förskolan Ekorrbacken är en liten förskola med en avdelning som ligger fint belägen i ett lugnt område nära Vällingby Centrum. Våra lokaler är ljusa och bjuder in till lek, utforskande och lärande. Det finns utrymme för både skapande, experiment, rörelse, språk, spel, rollek och konstruktion. Pedagogerna ser till att miljön är varierad, utmanande och att den väcker barnens nyfikenhet. Den pedagogiska miljön formas efter barnens intressen och behov.
Inomhus har vi gjort flera ”rum i rummen” med tydligt tema i varje rum. I direkt anslutning till förskolans lokaler har vi en egen fin gård som vi använder dagligen. Vi har nära till bibliotek, skog, parker och kommunikation som vi kontinuerligt använder oss av i vår verksamhet.
Vi erbjuder en trygg miljö för barnen i kombination med engagerade pedagoger, en väl avvägd dagligverksamhet och vällagad mat.

Fyrens Montessori, Lidingö

Vår förskola ligger i Larsberg på södra Lidingö utanför Stockholm. Hos oss arbetar legitimerad förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare. Lokalerna är mycket ljusa och ligger i markplan med en stor härlig gård som inbjuder till lek. Vi har fyra stora rum som barnen har möjlighet att arbeta i. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på många frågor. Att låta barnen självständigt och fritt experimentera och utforska sin miljö utan hinder är både roligt och stimulerande för deras utveckling.
Våra grupper består av 2-25 barn i åldrarna 1-6 år. Vi tycker om att vara utomhus och vi går regelbundet iväg på mulle, då lär vi oss allt om djur och natur. Vi pratar mycket om hur vi tar hand om och vårdar vår natur. Att alla är med och tar ansvar för vår fina miljö är viktig för oss på Fyren. Här lär vi oss också att samarbeta, vi har många olika samarbetsövningar och jämför oss gärna med myrorna i skogen som är fantastiska på samarbete.


Hjalmar, Kristineberg

Hjalmar Söderbergsväg 14 D
Förskolan Hjalmar ligger i ett trevligt äldre hyreshus nära tunnelbanan i Kristineberg på Hjalmar Söderbergsväg 14 D. Vi har en stor, grön gård som vi disponerar till förskolans verksamhet. Övrig tid är det är allmän gård för de boende. I närheten av förskolan ligger flera lekparker och grönområden som vi kontinuerligt besöker.

På Hjalmar går 45 barn i åldern 1-6 år, fördelade i tre grupper. Barnen uppmuntras till fysisk aktivitet genom att vara utomhus och leka varje dag. Skogen är ett ställe som vi ofta besöker där vi utforskar naturen. Barnens intressen, frågor, funderingar och Lpfö 18 ligger till grund för hur utbildningen är utformad.

Idyllen, Skultuna

Förskolan Idyllen i Haraker bjuder på en förskolemiljö som är svår att överträffa. En idealisk gruppstorlek och gott om fysiskt utrymme såväl inne som ute. På gården är kossorna i sin hage våra närmaste grannar och inomhus finns det svängrum för alla och en pedagogisk miljö som är både lekfull och utmanande.
Förskolechef, förskollärare och barnskötare ansvarar, leder och utför arbetet efter läroplanens mål och riktlinjer. Föräldrarna och barnen är mycket nöjda med den verksamhet vi har och blir samtidigt utmärkta ambassadörer för nya intresserade.

Lillstrumpa, Bandhagen

Förskolan Lillstrumpa belägen ett stenkast från Bandängen i lugn omgivning mellan Bandhagen och Högdalen. Förskolan startade 2006 med en avdelning, Lilltån, och öppnade i oktober 2007 ytterligare en avdelning, Stortån. Lilltån och Stortån är syskonavdelningar med 21 respektive 18 barn per avdelning.
Lära av och gemensamt med barnen, förlita till och uppmuntra barnets egna kompetens och att visa respekt och ödmjukhet inför barnet, är ståndpunkter som är viktiga för oss på Lillstrumpa. Vårt mål med verksamheten är att barnen känner sig trygga, betydelsefulla och sedda. För oss är det viktigt med en öppen kommunikation med föräldrar och personalen emellan. Traditionell förskolepedagogik med inspiration av pedagogen Célestin Freinet samt Reggio Emilia.

Ljusglimten, Täby

Vi är den lilla förskolan som ligger mitt i ett bostadsområde i Skarpäng. Med närhet till natur, lekparker, bibliotek samt sköna grönområden. Vi har en härlig gård som inspirerar till olika sorters lek. Oavsett väderlek finns det alltid något skoj att göra! Inomhus bjuder vi på olika typer av lärmiljöer. En ateljé fylld till bredden med material för barnen att skapa med, ett byggrum där det skapas otroliga konstruktioner och mycket mer!
Vårt syfte med förskolan är att den ska vara rolig, trygg, inspirerande och lärorik. Vi pedagoger ska utmana alla barn, oavsett ålder, utifrån var och ens förmåga och intresse. Vi ska se till varje barns behov. Ljusglimtens personal har en ambition att alltid ”se” och lyssna på barnen, vilket skapar bekräftelse i deras aktiviteter. Vidare arbetar vi med att stödja barnens utveckling i det sociala samspelet. Leken är grunden till allt lärande och barn leker för att lära. Här tränas samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, hänsyn och konfliktlösning.

Läroriket, Fredhäll

Förskolans inriktning är montessoripedagogik, miljö och hälsa. Duktiga pedagoger i en miljö med mycket bra luft, naturenliga material och bra näringsriktig mat, ger oss förutsättningar och grund för en givande och rolig tid på förskolan. Personalen på förskolans tre avdelningar är ett arbetslag och arbetar målmedvetet för att varje barn ska få förutsättningar att utvecklas och ha roligt. Vår förskola har tre avdelningar med plats för totalt 44 barn; Stjärnan (3-5 år), Solen och Månen (1-3 år).
Av åtta ordinarie är en montessoriförskollärare, tre montessoripedagoger, och resten har barnskötarutbildning med kompletterande montessorikurser.
En god och näringsriktig kost lägger grunden till friska och glada barn, barn som orkar leka och lära sig. Personalen äter med barnen och skapar en trevlig samvaro vid matbordet. Vår mat levereras av RR Matproduktion.

Ormen, Hässelby Gård

Ormen i Hässelby gård är en förskola med två avdelningar som ligger i ett lugnt bostadsområde med närhet till natur och allmänna kommunikationer. Personalen är välutbildad och har lång erfarenhet inom förskoleverksamhet. Vi erbjuder en trygg miljö anpassad efter barnens behov i en multikulturell miljö. Den dagliga verksamheten är strukturerad och i den ingår, matematik, språk, rörelse och utevistelse. Vi genomför samlingar utifrån Bornholmsmodellen.
Vi arbetar medvetet för att det ska vara ett öppet och vänligt förhållningssätt mellan barnen, och att vi vuxna är goda förebilder. Viktigt för oss är att alla barn dagligen blir sedda och hörda, och att deras individuella behov blir tillgodosedda. Föräldrar och barn ska känna trygghet, glädje och delaktighet i verksamheten på vår förskola.

Piongränd, Hässelby Strand

Förskolan Piongränd ligger i Hässelby strand, nära till parker och skog. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen. Verksamheten bedrivs på Piongränd 12. Förskolan har för närvarande två avdelningar, Hallon och Vindruvan/Piraterna. På Hallon går de yngsta barnen och på Vindruvan/Piraterna de äldsta.
På Piongränd lägger vi stor vikt vid språket. Språket är en viktig del barnens utveckling. De barn och föräldrar som har andra modersmål än svenska uppmuntras att utveckla sitt modersmål tillsammans med oss på förskolan och i hemmet. Vi använder digitala verktyg för lärande, kommunikation och dokumentation.

Täppans förskola, Bålsta

Täppans Förskola är belägen i den äldre delen av Bålsta. Vår litenhet är vår styrka - här känner alla varandra.
Förskolan finns i direkt närhet till fin natur och skogsområden. Vi har en mycket stor och naturfin gård som lockar barnen till härlig utelek samt ger en massa möjligheter till mångsidig motorisk övning.
Vi strävar efter att ge barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet i enlighet med Lpfö 98. Vi vuxna ska med entusiasm vägleda, inspirera och samspela med barnen. Varje barns individuella behov är vår utgångspunkt i planeringen av verksamheten.
För närvarande har vi 26 barn inskrivna på Täppans Förskola. Vi arbetar både med åldersblandade och åldershomogena grupper. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Virvelvinden, Solna

Förskolan Virvelvinden ligger beläget i Solna invid Skytteholmsparken i bottenplanet på Nybodagatan 1. Förskolan öppnade i oktober 2011. I vår utomhusverksamhet vistas vi i de grönområden som finns i vår absoluta närhet. Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov samt att lyfta fram mångfalden i vårt samhälle.
Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda dem för skolan.

Zodiaken, Tillberga

Vi är en förskola med 26 barn fördelade i mindre grupper på avdelningarna; Fiskarna, Väduren och Oxen. Med olika erfarenheter och kompetenser, utmanar vi verksamheten och leder arbetet framåt. Tillsammans har vi ett Zoligt lärande! Vi vill ge alla ett respektfullt bemötande i alla situationer. Alla ska känna sig välkomna hos oss. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas, utifrån kunskapen att vi har olika sätt att lära och olika sätt att vara. Vi tror på barnens egen förmåga och drivkraft. Vi uppmuntrar dem att pröva nya saker! Vi visar dem olika metoder och tillvägagångssätt för att de ska kunna utveckla sina talanger och förmågor.
Vårdnadshavare möts med glädje och engagemang där delaktighet och god samverkan mellan hem-förskola råder. För oss är det viktigt att alla vårdnadshavare känner tillit och trygghet när de lämnar sina barn.
Vi strävar efter att alla pedagoger utvecklar sin kunskap om barns utveckling, reflekterar och utvecklar sitt sätt att arbeta.

Stockholm International Preschools

Our preschools have a english speaking profile. English is our daily language but naturally we make sure the children develop their swedish and their mother tounge through the use of literature, songs, theater and daily activities. Our emphasis is on Reggio Emilia pedagogical where developing ones creative side is in focus together with a deep respect for the childrens rights and potential.
Förskolorna har en engelskspråkig profil. Engelska är vårt kommunikationsmedium men vi ger även barnen möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål genom att använda litteratur, utformad pedagogisk verksamhet, kreativ lek, sånger, teater, evenemang och vardagsinteraktion. Alla aktiviteter bedrivs i en multikulturell anda genom spel. Vi lägger stor vikt vid Reggio Emilia pedagogiken där skapande verksamhet står i centrum tillsammans med en djup respekt för barns rättigheter och potential.

Harmony, Gärdet

Inspired by Reggio Emilia, our Play and Learn pre-school work from children’s interest and curiosity. We see this as the starting point to an enriched life long learning process. The environment is stimulating and inviting which encourages children to choose from their interests.
Pedagogical documentation is made visible for children and parents of the child’s development. Our nature school promotes a caring attitude to the nature, environment and all living species. Children are given the same opportunites which allows each child to develop into a unique individual.

SIP Kista

We provide care and education for children in ages one to five years old. The preschool has two sections; nursery section for children 1-3 years and a preschool section for children 4-5 years.
We are inspired by the Reggio Emilia philosophy. The pedagogical approach is that the child is willing to grow, learn and explore – the child is competent. The philosophy is based on a deep respect for children’s rights and potential.

SIP Kista Stars

We provide care and education for children in ages one to five years old.

SIP Kungsholmen

The pre-school has an English language profile. English is our medium of communication but we also provide the children with opportunities to develop their Swedish language and mother tongue through the use of literature, designed educational activities, creative play, songs, theater, events and every day interaction. All activities are conducted in a multicultural spirit through play.
We are committed to a child-centered Swedish National Curriculum for preschools that addresses the needs of international students.

Skattkammaren, Ruddammen

På förskolan Skattkammaren vid den engelska parken vid Ruddammen på Östermalm, strävar vi efter att alla barn ska uppmärksammas och att deras individuella behov ska tillgodoses. Vi är en traditionell förskola med språkprofil och fokus på rörelse vilket innebär att alla avdelningar undervisar på svenska men även har tydliga inslag av engelska i det dagliga arbetet med barnen. Våra engagerade och entusiastiska pedagoger hälsar alla intresserade föräldrar välkomna att komma förbi på en fika och en pratstund för att få se hur fint just ditt barn kan komma att få det här. Skolan ligger perfekt till för dig som bor i norrort och arbetar inne i stan.
Här har vi en egen byggnad med gård och park utanför dörren. Vi har även ett stort grönområde direkt intill. Vi är ofta därute och har olika aktiviteter och åker pulka på vintern. Skogen vid norra Djurgården ligger runt hörnet och här är vi ofta på äventyr. Vi väljer att gå på utflykt till olika parker eller muséer och låter barnen upptäcka sin omgivning.

SIP Solna

Solna International Preschool ligger beläget intill Skytteholmsparken. Vi finns i ljusa lokaler i bottenplanet på Nybodagatan 7. I vår uteverksamhet vistas vi i de grönområden som finns i vår absoluta närhet  som erbjuder fantastiska möjligheter för barnen att leka och utvecklas. Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov samt att lyfta fram mångfalden i vårt samhälle.
Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt.

Södermalm IP

Södermalm International Preschool slog upp portarna i januari 2013 under namnet Sörgården. Vi ligger i närhet till många vackra lummiga parker på söder, däribland Vitabergsparken som är en kortare promenad från förskolans entré. Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov.
Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskande pedagoger skapar ett klimat där barnen känner  sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt. Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda barnen för skolan.