Våra Förskolor

Baltazar Norrmalm

Vår förskola på Norrmalm ligger på Döbelnsgatan 91 i stora och trevliga lokaler. Förskolan är uppdelad i åldersanpassade avdelningar för både små barn och för stora barn. Med Vanadislunden runt knuten ser vi även den som en naturlig del av vår verksamhet och utnyttjar skog/parker i närområdet. Vi vill varje dag ge barnen utmaningar och uppmuntran så att de kan känna sig kompetenta och självständiga. Allt från att klä av sig overallen, hänga upp den på sin krok till att välja lek och utmaning. Läs mer...

Baltazar Södermalm

Baltazar Förskolor på Södermalm ligger vid Timmermansparken, Fatburs Kvarnsgata 38. Vi erbjuder plats för 55 barn i 4 ålders- uppdelade grupper med barn 1-2 år, 2-3 år ,3-4 år och 4-6år. På Baltazar arbetar Barnskötare, Förskollärare, Kokerska, Lokalvårdare och Förskolechef. Vi är ett engagerat team som använder vår samlande kompetens för att på bästa sätt ta hand om och erbjuda alla barn en trygg, rolig och utmanande dag på vår förskola. Vi sätter fokus på hälsa och välbefinnande samt barns lek och utforskande. Läs mer...


Ekorrbacken, Vällingby

Förskolan Ekorrbacken är en liten förskola med en avdelning som ligger fint belägen i ett lugnt område nära Vällingby Centrum. Våra lokaler är ljusa och bjuder in till lek, utforskande och lärande. Det finns utrymme för både skapande, experiment, rörelse, språk, spel, rollek och konstruktion. Pedagogerna ser till att miljön är varierad, utmanande och att den väcker barnens nyfikenhet. Den pedagogiska miljön formas efter barnens intressen och behov. Läs mer...

Fyrens Montessori, Lidingö

Hos oss arbetar legitimerad förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare. Förskolan startades 1993. Vår förskola ligger i Larsberg på södra Lidingö utanför Stockholm. Lokalerna är mycket ljusa och ligger i markplan med en stor härlig gård som inbjuder till lek. Vi har fyra stora rum som barnen har möjlighet att arbeta i. Läs mer...


Hjalmar, Kristineberg

Förskolan Hjalmar ligger i Kristineberg i trevliga lokaler och med en stor härlig innergård där barnen erbjuds bra utevistelse i en skyddad miljö. Förskolan har plats för 46 barn i tre åldersuppdelade grupper. Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas oavsett kön. Personalgruppen arbetar medvetet med bemöta flickor och pojkar utifrån vilka de är och inte efter deras kön. Förskolans personal består av män och kvinnor i olika åldrar vilket vi uppskattar och aktivt verkar för att bibehålla. Läs mer...

Karusellen, Solna

Förskolan Karusellen ligger beläget i bottenplanet på Nybodagatan 7. I vår uteverksamhet vistas vi i de grönområden som finns i vår absoluta närhet, bland annat i Skytteholmsparken som erbjuder fantastiska möjligheter för barnen att leka och utvecklas. Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Läs mer...

Ljusglimten, Täby

Vi är den lilla förskolan som ligger mitt i ett bostadsområde i Skarpäng med närhet till natur, lekparker, bibliotek samt sköna grönområden. Vi har en härlig gård som inspirerar till olika sorters lek. Oavsett väderlek finns det alltid något skoj att göra! Inomhus bjuder vi på olika typer av lärmiljöer. En ateljé fylld till bredden med material för barnen att skapa med, ett byggrum där det skapas otroliga konstruktioner och mycket mer! Vårt syfte med förskolan är att den ska vara rolig, trygg, inspirerande och lärorik. Läs mer...

Läroriket, Fredhäll

Förskolans inriktning är Montessoripedagogik, miljö och hälsa. Duktiga pedagoger i en miljö med mycket bra luft, naturenliga material och bra näringsriktig mat, ger oss förutsättningar och grund för en givande och rolig tid på förskolan. Personalen på förskolans tre avdelningar är ett arbetslag och arbetar målmedvetet för att varje barn ska få förutsättningar att utvecklas och ha roligt. Vår förskola har tre avdelningar med totalt 44 barn. Läs mer...

Ormen, Hässelby Gård

Vi är en förskola med tre avdelningar i moderna och fräscha lokaler som ligger i ett lugnt bostadsområde med närhet till natur och allmänna kommunikationer. Personalen är välutbildad och har lång erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet. Vårt arbete utgår från Läroplanen för förskolan och Stockholms kommuns kriterier. Vi erbjuder en trygg miljö anpassad efter barnens behov i en multikulturell miljö. Vi arbetar medvetet för att det ska vara ett öppet och vänligt förhållningssätt mellan barnen, och att vi vuxna är goda förebilder. Läs mer...

Piongränd, Hässelby Strand

Förskolan Piongränd finns i Hässelby strand, nära till parker och skog. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen.Verksamheten bedrivs på Piongränd 12. Förskolan har för närvarande två avdelningar, Hallon och Vindruvan/Piraterna. På Hallon går de yngsta barnen och på Vindruvan/Piraterna de äldsta. Vår personal talar följande språk: engelska, svenska, spanska, arabiska, turkiska och kurdiska. Läs mer...

Skattkammaren, Ruddammen

På förskolan Skattkammaren vid den engelska parken vid Ruddammen på Östermalm, strävar vi efter att alla barn ska uppmärksammas och att deras individuella behov ska tillgodoses. Både föräldrar och barn ska känna trygghet, glädje och delaktighet i vår verksamhet. Vi är en traditionell förskola med språkprofil och fokus på rörelse vilket innebär att alla avdelningar undervisar på svenska men även har tydliga inslag av engelska i det dagliga arbetet med barnen. Läs mer....

Täppans förskola, Bålsta

Täppans Förskola är en privat driven förskola belägen i den äldre delen av Bålsta.Vår litenhet är vår styrka - här känner alla varandra. Förskolan finns i direkt närhet till fin natur och skogsområden. Vi har en mycket stor och naturfin gård som lockar barnen till härlig utelek samt ger en massa möjligheter till mångsidig motorisk övning. Vi strävar efter att ge barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet i enlighet med Lpfö 98. Vi vuxna ska med entusiasm vägleda, inspirera och samspela med barnen.  Läs mer...

Virvelvinden, Solna

Förskolan Virvelvinden ligger beläget invid Skytteholmsparken i ljusa lokaler i bottenplanet på Nybodagatan 1. Förskolan öppnade i oktober 2011. I vår utomhusverksamhet vistas vi i de grönområden som finns i vår absoluta närhet. Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Läs mer...

Stockholm International Preschools

Our preschools have a english speaking profile. English is our daily language but naturally we make sure the children develop their swedish and their mother tounge through the use of literature, songs, theater and daily activities. Our emphasis is on Reggio Emilia pedagogical where developing ones creative side is in focus together with a deep respect for the childrens rights and potential.

Förskolorna har en engelskspråkig profil. Engelska är vårt kommunikationsmedium men vi ger även barnen möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål genom att använda litteratur, utformad pedagogisk verksamhet, kreativ lek, sånger, teater, evenemang och vardagsinteraktion. Alla aktiviteter bedrivs i en multikulturell anda genom spel. Vi lägger stor vikt vid Reggio Emilia pedagogiken där skapande verksamhet står i centrum tillsammans med en djup respekt för barns rättigheter och potential. Läs mer...

Harmony

Inspired by Reggio Emilia, our Play and Learn pre-school work from children’s interest and curiosity. We see this as the starting point to an enriched life long learning process. The environment is stimulating and inviting which encourages children to choose from their interests. Pedagogical documentation is made visible for children and parents of the child’s development. Our nature school promotes a caring attitude to the nature, environment and all living species. Läs mer...

Kista

Inspired by Reggio Emilia, our Play and Learn pre-school work from children’s interest and curiosity. We see this as the starting point to an enriched lifelong learning process. Pedagogical documentation invites children, parents and pedagogues to reflect on the child’s development. We work with themes and projects which are inspired by the children. Children are given the same opportunities which allows each child to develop into a unique individual. Läs mer...

Kungsholmen

Inspired by Reggio Emilia, our Play and Learn pre-school work from children’s interest and curiosity. We see this as the starting point to an enriched lifelong learning process. Pedagogical documentation invites children, parents and pedagogues to reflect on the child’s development. We work with themes and projects which are inspired by the children. Children are given the same opportunities which allows each child to develop into a unique individual. Läs mer...

Södermalm

Södermalm International Preschool håller till i nyrenoverade lokaler på Åsögatan 179 med närhet till många vackra lummiga parker på söder, däribland Vitabergsparken som är en kortare promenad från förskolans entré. Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Läs mer...