Förskolan Hjalmar ligger i ett trevlig äldre hyreshus nära tunnelbanan i Kristineberg på Hjalmar Söderbergsväg 14 D. Vi har en stor grön gård som vi delar med hyresgästerna.

På Hjalmar går 45 barn i tre ålderuppdelade barngrupper. Barnen uppmuntras till aktivitet och rörelse genom att vara utomhus och leka varje dag. Vi besöker ofta skogen där vi lär oss om naturen.

Maten lagas på plats av vår kokerska på förskolan Läroriket. Den är vällagad och näringsrik. Den är i möjligaste mån ekologisk och närproducerad. Vi avstår från sötsaker och sötad mat. Läs mer om vår mat Här

Alla barn har rytmik på förskolan. Vi använder oss av material från friskis och svettis. De äldsta barnen får även prova på olika sporter, t.ex. fotboll och skridskoåkning.

Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas oavsett kön. Personalgruppen arbetar medvetet med bemöta flickor och pojkar utifrån vilka de är och inte efter deras kön. Förskolans personal består av män och kvinnor i olika åldrar vilket vi uppskattar och aktivt verkar för att bibehålla.

Öppettider
6.30–18.30
Besöksadress
Hjalmar Söderbergsväg 14 D
E-post: info@fskhjalmar.se
Hemsida: Förskolan Hjalmar