Vår förskola har tre avdelningar med plats för totalt 44 barn.
Månen – där de yngsta barnen går samt Solen och Stjärnan där barnen är från 2,5 och 3 år upp till 5/6 år.

Av 8 ordinarie är 1 Montessoriförskollärare, 3 Montessoripedagoger, och resten har barnskötarutbildning med kompletterande montessorikurser.

En god och näringsriktig kost lägger grunden till friska och glada barn, barn som orkar leka och lära sig. Personalen äter med barnen och skapar en trevlig samvaro vid matbordet. Vår mat levereras av RR Matproduktion http://www.matproduktion.se/

Öppettider
7.30–17.00
Besöksadress
Vitalisvägen 2
112 55 Stockholm
Tel: 08-656 36 10
Hemsida: Förskolan Läroriket