Vi är den lilla förskolan som ligger mitt i ett bostadsområde i Skarpäng. Med närhet till natur, lekparker, bibliotek samt sköna grönområden.

Vi har en härlig gård som inspirerar till olika sorters lek. Oavsett väderlek finns det alltid något skoj att göra! Inomhus bjuder vi på olika typer av lärmiljöer. En ateljé fylld till bredden med material för barnen att skapa med, ett byggrum där det skapas otroliga konstruktioner och mycket mer!

Vårt syfte med förskolan är att den ska vara rolig, trygg, inspirerande och lärorik. Vi pedagoger ska utmana alla barn, oavsett ålder, utifrån var och ens förmåga och intresse. Vi ska se till varje barns behov.

Ljusglimtens personal har en ambition att alltid ”se” och lyssna på barnen, vilket skapar bekräftelse i deras aktiviteter. Vidare arbetar vi med att stödja barnens utveckling i det sociala samspelet.

Detta ligger i linje med läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16).
Leken är grunden till allt lärande och barn leker för att lära. Här tränas samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, hänsyn och konfliktlösning.

Besöksadress
Palissadgränd 39–41
187 46 TÄBY
Postadress
Box 15050
104 65 STOCKHOLM
Tel: 072-0122335
E-post: verksamhet@ljusglimtentaby.se
Hemsida: ljusglimtentaby.se