Förskolan Virvelvinden ligger beläget i Solna invid Skytteholmsparken i ljusa lokaler i bottenplanet på Nybodagatan 1. Förskolan öppnade i oktober 2011.

I vår utomhusverksamhet vistas vi i de grönområden som finns i vår absoluta närhet.

Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov samt att lyfta fram mångfalden i vårt samhälle.

Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda dem för skolan.

Öppettider
Alla vardagar 6.30–18.00
Besöksaddress
Nybodagatan 1
171 42 Solna
Postadress
Box 15050
10465 Stockholm
Tel: 070-729 81 55
E-post: forskolanvirvelvinden@gmail.com
Hemsida: www.virvelvindensolna.se