Fyrens Montessoriförskola rymmer mängder av spännande saker.

Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på många frågor. Att låta barnen självständigt och fritt experimentera och utforska sin miljö utan hinder är både roligt och stimulerande för deras utveckling. Utvärdering av förskolans verksamhet görs kontinuerligt.

Våra grupper består av 2-25 barn i åldrarna 1-6 år. Vi finns i ljusa, härliga lokaler med närhet till natur.

Besöksadress
Larsbergsvägen 44
181 39 Lidingö
08-767 32 47
fyrensmontissori@hotmail.com