Ormen i Hässelby gård är en förskola med två avdelningar i moderna och fräscha lokaler som är ligger i ett lugnt bostadsområde med närhet till natur och allmänna kommunikationer. Personalen är välutbildad och har lång erfarenhet inom förskoleverksamhet. Vårt arbete utgår från Läroplanen för förskolan och Stockholms kommuns kriterier. Vi erbjuder en trygg miljö anpassad efter barnens behov i en multikulturell miljö.

Den dagliga verksamheten är strukturerad och i den ingår, matematik, språk, rörelse och utevistelse. Vi genomför samlingar utifrån Bornholmsmodellen.
Vi arbetar medvetet för att det ska vara ett öppet och vänligt förhållningssätt mellan barnen, och att vi vuxna är goda förebilder. Viktigt för oss är att alla barn dagligen blir sedda och hörda, och att deras individuella behov blir tillgodosedda.

Föräldrar och barn ska känna trygghet, glädje och delaktighet i verksamheten på vår förskola.

På vår förskola har vi pedagoger som pratar följande språk: Svenska, Bulgariska, Finska, Arabiska, Turkiska, Engelska och Spanska.

Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bland annat uppsägning, erbjudande av plats med mera.

Address
Ormängsgatan 41
Hässelby Gård
Tel: 076-398 88 41
E-post: bitr.fskormen@gmail.com
Hemsida: www.ormangen.se