Förskolan Piongränd finns i Hässelby strand, nära till parker och skog. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen.

Verksamheten bedrivs på Piongränd 12. Förskolan har för närvarande två avdelningar, Hallon och Vindruvan/Piraterna. På Hallon går de yngsta barnen och på Vindruvan/Piraterna de äldsta.
Vår personal talar följande språk: engelska, svenska, spanska, arabiska, turkiska och kurdiska.

Vi följer kommunens regler för avgifter och vi är anslutna till den kommunala förskolekön och har samma rutiner att följa som de kommunala förskolorna när det gäller erbjudanden av plats etc.

Besöksadress
Piongränd 12
165 60 Hässelby
Postadress
Box 15050
104 65 STOCKHOLM
Tel: 08-659 30 48
E-post: info@piongrand.se
Hemsida: www.piongrand.se