Södermalm International Preschool slog upp portarna i januari 2013 under namnet Sörgården. Vi huserar i nyrenoverade lokaler på Åsögatan 179 med närhet till många vackra lummiga parker på söder, däribland Vitabergsparken som är en kortare promenad från förskolans entré.

Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskande pedagoger skapar ett klimat där barnen känner  sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt.

Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda barnen för skolan.

Som en del i föräldrasamverkan, att visa mer av verksamheten samt dokumentation av verksamheten så har Södermalm International Preschool en Blogg som enbart föräldrar på förskolan har tillgång till.

Förskolan följer Stockholms stads riktlinjer gällande köregler där vi är med i den gemensamma (kommunala)  kön, liksom vad gäller avgifter och öppethållande.

Öppettider
Måndag–Fredag: 6.30–18.30
Address
Åsögatan 179
116 32 Stockholm
E-post: Skriv
Hemsida: www.sodermalmip.se