Täppans Förskola är en privat driven förskola belägen i den äldre delen av Bålsta.Vår litenhet är vår styrka - här känner alla varandra.

Förskolan finns i direkt närhet till fin natur och skogsområden. Vi har en mycket stor och naturfin gård som lockar barnen till härlig utelek samt ger en massa möjligheter till mångsidig motorisk övning.

Vi strävar efter att ge barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet i enlighet med Lpfö 98. Vi vuxna ska med entusiasm vägleda, inspirera och samspela med barnen. Varje barns individuella behov är vår utgångspunkt i planeringen av verksamheten.

För närvarande har vi 26 barn inskrivna på Täppans Förskola. Vi arbetar både med åldersblandade och åldershomogena grupper. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Besöksadress
Skvadronvägen 5
746 52 Bålsta
Tel: 0171-619543
E-post: info@tappansforskola.se