Välkommen!

Vi är en förskolekoncern som driver ett antal förskolor i Stockholm, Solna, Håbo, Västerås, Sollentuna, Södertälje och Täby, där vi strävar efter en trygg miljö för de många barn våra duktiga medarbetare ansvarar för varje dag.

Vi tror att det är bäst om det finns många olika, gärna lite mindre, förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för barnen. Det betyder inte att alla våra förskolor är jättesmå.

Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskande pedagoger skapar ett klimat där barnen känner sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt.

Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda barnen för skolan.

Vi tror att vi särskiljer oss från många andra genom vår väldigt decentraliserade organisation.
Varje skola drivs i eget dotterbolag som arbetar helt självständigt, men inte ensamt, eftersom stöd från ledningen på Tivoli finns om så önskas. Vi tror stenhårt på individernas och därmed enheternas förmåga att utveckla förskolorna. Vi lägger stor vikt vid att stötta respektive rektor efter behov och följa upp förskolan utifrån en egen kvalitetsanalys för att på så vis säkerställa kvalitet och identifiera eventuella utvecklingsbehov. ”]

 

Här finns Tivolis förskolor: