Om Tivoli Förskolor

Anders Grahn, vd.

Tivoli Förskolor har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och innefattar drygt 30 förskolor i Stockholmsområdet och Mälardalen.

Anders Grahn är vd och delägare i en förskolekoncern som inriktar sig på mindre och medelstora förskolor.

– Vi har en motsatt inriktning jämfört med de allra största koncernerna som föredrar att driva de stora förskolorna, säger han. Vi tror att det finns behov av det litet mindre förskolorna. Det är bra att det finns både och.

Att driva små förskolor enskilt blir allt svårare. Tivoli Förskolor vill säkerställa och bevara de små förskolorna.

– Tillsammans blir de starka och de förskolor vi har förvärvat har fortsatt med den inriktning och pedagogik som de har haft tidigare. Det är inget som vi ändrar på utan vi vill ha den här mångfalden, säger Anders Grahn.

Och just mångfald och utveckling är två viktiga begrepp för Tivoli.

– Vi har många olika inriktningar inom Tivoli. Det ger alternativ och hos oss är hela Sverige representerat; män och kvinnor, unga och gamla, personer födda i landet och utomlands. När det gäller utveckling så tror vi att genom det så blir vi lite bättre varje dag. Tar man små steg varje dag så blir man bättre över tid.

Anders Grahn har arbetat mycket i verksamheten genom åren, något som tonats ner något sedan organisationen blivit större. Han menar att det är viktigt med ägarledda förskolor.

– Vi arbetar mycket med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla oss. ”Mångfald” och ”utveckling” är inte tomma ord i en pärm för oss utan det är vår kultur, säger han. Vi försöker skapa en verksamhet där alla syns och har ett inflytande.