Behandlingsregister

Lönesystem

Uppgifter: Personuppgifter i form av personnummer, adress, telefon mm till anställda. Närmast anhörig.
Syfte: Att hantera löneutbetalningar för anställda, samt utdrag för statistik och bokföring mm.
Lagringstid: Uppgifter ligger kvar enligt lagkrav. Bokföringslagen säger t.ex. innevarande år plus sju. Om en anställd slutar raderas uppgifter som inte omfattas av bokföringslagen mm.

Epostsystem

Uppgifter: Personuppgifter i form av kontaktinformation och konversationer med medarbetare, föräldrar och andra parter.
Syfte: Att kommunicera och till viss del dokumentera konversationer mm.
Lagringstid: Uppgifterna ligger kvar så länge ett berättigat intresse finns.