Våra förskolor

Apalby, Vasagatan 95, Apalby Gård, Västerås, 0721-85 10 35 (Facebook) (Instagram)
Baltazar Förskolor Norrmalm, Döbelnsgatan 91, Stockholm, 070-769 32 26 (Instagram)
Baltazar Förskolor Södermalm, Fatburs Kvarngata 38, Stockholm, 070-741 51 68 (Facebook)
Barnstugan Hälsingegatan:
   - Bubblan, Hälsingegatan 14, Stockholm, 0735-35 12 57
   - Drejaren, Tomtebogatan 25, Stockholm, 0735-35 12 74 (Instagram)
   - Eldaren, Tomtebogatan 14, Stockholm, 0707-89 75 98 (Instagram)
   - Essingebarnen, Vänskapsvägen 45, Stockholm, 0700-73 35 09
   - Gunghästen, Montebellogatan 1, Stockholm, 0709-74 49 05
   - Lammet, Gamla Brogatan 15, Stockholm, 0704-48 25 30
   - Spöket, Dalagatan 34, Stockholm, 0737-76 20 46
Busbolaget, Giresta Hage Rytterne, Västerås, 0703-13 32 36 (Instagram) (Facebook)
Ekorrbacken, Vittangigatan 41, Vällingby, 072-85 60 419 (Instagram)
Fyren, Larsbergsvägen 44, Lidingö, 08-767 32 47 (Instagram)
Hjalmar, Hjalmar Söderbergsväg 14 D, Stockholm, 08-618 97 44
Idyllen, Harakers skola 1, Skultuna, 0721-85 13 51 (Facebook) (Instagram)
Kokalite förskola, Allevägen 120, Sollentuna, 070-789 75 98 (Facebook) (Instagram)
Lilla Gärdet, Valhallavägen 179, Stockholm, 0731 58 73 55
Lillstrumpa, Stålbogavägen 65, Bandhagen, 08-38 12 14 (Instagram)
Ljusglimten, Palissadgränd 39-41, Täby, 0720-12 23 35
Läroriket, Vitalisvägen 2, Stockholm, 08-656 36 10 (Instagram)
MonaLisa, Klockartorpsgatan 44E, Västerås, 0703-13 32 36 (Instagram)
Nyfiken Förskola, Torsplan 7, Stockholm, 08-32 88 00 (Facebook) (Instagram)
OttoTussmötevägen 195, Enskede, 08-86 79 94
Parken, Dalgatan 3, Södertälje, 0790-77 76 44
PolstjärnanOrrstigen 14 och 16, Södertälje, 0790-77 76 44
S-E Björnen, Västmannagatan 48, Stockholm, 0106-50 53 36
Täppan, Skvadronvägen 5, Bålsta, 0703-13 32 36 (Facebook) (Instagram)
Virvelvinden, Nybodagatan 1, Solna, 0722-51 60 35 (Instagram)
Zodiaken, Källbovägen 4A och 4C, Västerås, 0703-13 32 36 (Facebook) (Instagram)

Stockholm International Preschools, SIP:
SIP Harmony, Kampementsgatan 16, Stockholm, 0704-94 83 71 (Instagram)
SIP Hässelby, Piongränd 12, Hässelby, 0721-88 92 57 (Facebook)
SIP Kista, Isafjordsgatan 30A, Kista, 0736-79 01 86
SIP Kista Stars, Isafjordsgatan 30C, Kista, 0736-79 01 86
SIP Kungsholmen, Sankt Göransgatan 152, Stockholm, 073-687 13 36 (Facebook) (Instagram)
SIP Solna, Nybodagatan 7, Solna, 0707-29 81 55 (Instagram)

Apalby, Västerås

Vår målsättning är att Apalby förskola ska präglas av en öppen, varm och trygg stämning. Vi arbetar för att sätta in glädjen i lärandet och bygga en trygg grund för barn, föräldrar och pedagoger. Vi tror på barnets förmågor och arbetar utifrån deras förmågor samt intressen för ett livslångt lärande. Vi har medforskande pedagoger som jobbar nära barnet. Våra lokaler ligger i en fin miljö på Apalby där vi är omgivna av både vatten, skog och stora gräs- och grusytor att nyttja.
Vi stödjer barnens utveckling genom nära samarbete med er föräldrar. Vi arbetar med hela familjen vid behov. Lika arbetssätt hemma och på förskolan skapar bättre förutsättningar för barnen både för självkänsla och i sociala sammanhang. Vi tar kontakt med bvc och specialpedagog om vi ser ett behov och när vi behöver stöd i det arbetet vi gör.

Baltazar Förskolor Norrmalm

Vår förskola på Norrmalm ligger på Döbelnsgatan 91 i stora och trevliga lokaler. Förskolan är uppdelad i åldersanpassade avdelningar för både små barn och för stora barn. Med Vanadislunden runt knuten ser vi även den som en naturlig del av vår verksamhet och utnyttjar skog och parker i närområdet. Vi vill varje dag ge barnen utmaningar och uppmuntran så att de kan känna sig kompetenta och självständiga. Allt från att klä av sig overallen, hänga upp den på sin krok, till att välja lek och utmaning.
Skapandet har en stor plats på Baltazar med en härlig ateljé/verkstad där barnen kan skapa fritt. Musiken är också något som genomsyrar barnens vardag. Vi är naturligtvis ute varje dag och även de minsta får upptäcka naturen. Utflyktsmål kan vara Hagaparken, Observatorielunden eller Wennergren Center. Vi tar oss också vidare ut med buss och tåg till olika utflyktsmål.

Baltazar Förskolor Södermalm

Baltazar Förskolor Södermalm ligger vid Timmermansparken. Vi erbjuder plats för 55 barn i fyra åldersuppdelade grupper med barn. På Baltazar arbetar barnskötare, förskollärare, kokerska, lokalvårdare och förskolechef. Vi är ett engagerat team som använder vår samlande kompetens för att på bästa sätt ta hand om och erbjuda alla barn en trygg, rolig och utmanande dag på vår förskola. Vi sätter fokus på hälsa och välbefinnande samt barns lek och utforskande.
Vi arbetar för att barnens egna intressen, frågor och funderingar ska få stor plats i vår verksamhet. Alla barn ska varje dag känna sig sedda och bekräftade och veta att de är viktiga för gruppen. Förskolan har ett eget kök och all mat tillagas från grunden. Vi försöker att i möjligaste mån använda ekologiska och kravmärkta varor. Måltiden ska vara en rofylld och fin stund på dagen där vi kan njuta av god mat och samvaro.

Busbolaget, Västerås

Förskolan Busbolaget ligger på landet i Rytterne där vi har fantastiska möjligheter för en bra uteverksamhet. Vi ser vår utemiljö som en tillgång då vi både har skogen, gården, bonden och kohagarna i närheten.
Allt du kan göra inne, går ofta att göra utomhus.
Miljön inne inspirerar till lek, skapande och konstruktion. Platser för lugn och ro finns också både inomhus och utomhus.
Vår goda mat som är väldigt uppskattad av barnen lagas av vår en egen kokerska.

Ekorrbacken, Vällingby

Förskolan Ekorrbacken är en liten förskola med en avdelning som ligger fint belägen i ett lugnt område nära Vällingby Centrum. Våra lokaler är ljusa och bjuder in till lek, utforskande och lärande. Det finns utrymme för både skapande, experiment, rörelse, språk, spel, rollek och konstruktion. Pedagogerna ser till att miljön är varierad, utmanande och att den väcker barnens nyfikenhet. Den pedagogiska miljön formas efter barnens intressen och behov.
Inomhus har vi gjort flera ”rum i rummen” med tydligt tema i varje rum. I direkt anslutning till förskolans lokaler har vi en egen fin gård som vi använder dagligen. Vi har nära till bibliotek, skog, parker och kommunikation som vi kontinuerligt använder oss av i vår verksamhet. Vi erbjuder en trygg miljö för barnen i kombination med engagerade pedagoger, en väl avvägd dagligverksamhet och vällagad mat.

Fyrens Montessori, Lidingö

Vår förskola ligger i Larsberg på södra Lidingö utanför Stockholm. Hos oss arbetar legitimerad förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare. Lokalerna är mycket ljusa och ligger i markplan med en stor härlig gård som inbjuder till lek. Vi har fyra stora rum som barnen har möjlighet att arbeta i. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på många frågor. Att låta barnen självständigt och fritt experimentera och utforska sin miljö utan hinder är både roligt och stimulerande för deras utveckling.
Våra grupper består av 2-25 barn i åldrarna 1-6 år. Vi tycker om att vara utomhus och vi går regelbundet iväg på mulle, då lär vi oss allt om djur och natur. Vi pratar mycket om hur vi tar hand om och vårdar vår natur. Att alla är med och tar ansvar för vår fina miljö är viktig för oss på Fyren. Här lär vi oss också att samarbeta, vi har många olika samarbetsövningar och jämför oss gärna med myrorna i skogen som är fantastiska på samarbete.

Hjalmar, Kristineberg

Förskolan Hjalmar ligger i ett trevligt äldre hyreshus nära tunnelbanan i Kristineberg på Hjalmar Söderbergsväg 14 D. Vi har en stor, grön gård som vi disponerar till förskolans verksamhet. Övrig tid är det är allmän gård för de boende. I närheten av förskolan ligger flera lekparker och grönområden som vi kontinuerligt besöker. På Hjalmar går 45 barn i åldern 1-6 år, fördelade i tre grupper. Barnen uppmuntras till fysisk aktivitet genom att vara utomhus och leka varje dag. Skogen är ett ställe som vi ofta besöker där vi utforskar naturen. Barnens intressen, frågor, funderingar och Lpfö 18 ligger till grund för hur utbildningen är utformad.

Idyllen, Skultuna

Förskolan Idyllen i Haraker bjuder på en förskolemiljö som är svår att överträffa. En idealisk gruppstorlek och gott om fysiskt utrymme såväl inne som ute. På gården är kossorna i sin hage våra närmaste grannar och inomhus finns det svängrum för alla och en pedagogisk miljö som är både lekfull och utmanande.
Förskolechef, förskollärare och barnskötare ansvarar, leder och utför arbetet efter läroplanens mål och riktlinjer. Föräldrarna och barnen är mycket nöjda med den verksamhet vi har och blir samtidigt utmärkta ambassadörer för nya intresserade.

Kokalite förskola, Sollentuna

Kokalites anrika förskola har funnits i Rotebro sedan 1992 och fram till sommaren 2020 var även Grindstugan och Kokliteskolan en del av verksamheten. Vi har plats för ca 100 barn fördelade på 5 avdelningar.
Avdelningarna har ett tätt samarbete med tvärgrupper som varje vecka har åldersanpassade aktiviteter för att utmana och stimulera barnen på rätt nivå. Vår fina utemiljö utnyttjas flitigt varje dag och en stor del av det pedagogiska arbetet sker utomhus.

Lilla Gärdet, Stockholm

Vi har nära till både Gärdets och Djurgårdens grönområden såväl som närliggande parker såsom Gustav Adolfsparken, Tessinparken och Humlegården. På vår förskola ges varje barn uppmuntran, stöd och utmaningar så att varje dag bjuder på glädje, lek och lärande. Vi erbjuder ett varierat innehåll i trygga mindre sammanhang med engagerad, närvarande och kompetent personal. Vi skapar kreativa mötesplatser där undervisning sker i den mindre gruppen och där fokus ligger på att barnen får prova och utforska själva. Våra lärmiljöer inspirerar och stimulerar barnen att utforska läroplanens alla målområden, så som musik, skapande, naturvetenskap, drama, teknik, matematik, språk och hållbar utveckling. Våra stora ljusa lokaler erbjuder en mängd olika rum som vi utformat efter barnens intressen.

Lillstrumpa, Bandhagen

Förskolan Lillstrumpa belägen ett stenkast från Bandängen i lugn omgivning mellan Bandhagen och Högdalen. Förskolan startade 2006 med en avdelning, Lilltån, och öppnade i oktober 2007 ytterligare en avdelning, Stortån. Lilltån och Stortån är syskonavdelningar med 21 respektive 18 barn per avdelning.
Lära av och gemensamt med barnen, förlita till och uppmuntra barnets egna kompetens och att visa respekt och ödmjukhet inför barnet, är ståndpunkter som är viktiga för oss på Lillstrumpa. Vårt mål med verksamheten är att barnen känner sig trygga, betydelsefulla och sedda. För oss är det viktigt med en öppen kommunikation med föräldrar och personalen emellan. Traditionell förskolepedagogik med inspiration av pedagogen Célestin Freinet samt Reggio Emilia.

Ljusglimten, Täby

Vi är den lilla förskolan som ligger mitt i ett bostadsområde i Skarpäng. Med närhet till natur, lekparker, bibliotek samt sköna grönområden. Vi har en härlig gård som inspirerar till olika sorters lek. Oavsett väderlek finns det alltid något skoj att göra! Inomhus bjuder vi på olika typer av lärmiljöer. En ateljé fylld till bredden med material för barnen att skapa med, ett byggrum där det skapas otroliga konstruktioner och mycket mer!
Vårt syfte med förskolan är att den ska vara rolig, trygg, inspirerande och lärorik. Vi pedagoger ska utmana alla barn, oavsett ålder, utifrån var och ens förmåga och intresse. Vi ska se till varje barns behov. Ljusglimtens personal har en ambition att alltid ”se” och lyssna på barnen, vilket skapar bekräftelse i deras aktiviteter. Vidare arbetar vi med att stödja barnens utveckling i det sociala samspelet. Leken är grunden till allt lärande och barn leker för att lära. Här tränas samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, hänsyn och konfliktlösning.

Läroriket, Fredhäll

Förskolan är inspirerad av Montessoripedagogikens barnsyn där vi ser alla barn som kompetenta och arbetar aktivt för att de ska få möjlighet att bli självständiga. På Läroriket vill vi ge barnen en trygg, rolig och lärorik start i livet! Duktiga pedagoger i en miljö med mycket bra luft, naturenliga material och bra näringsriktig mat, ger oss förutsättningar och grund för en givande och rolig tid på förskolan. Personalen på förskolans tre avdelningar är ett arbetslag och arbetar målmedvetet för att varje barn ska få förutsättningar att utvecklas och ha roligt. Vår förskola har tre avdelningar med plats för totalt 44 barn; Stjärnan (3-5 år), Solen och Månen (1-3 år).
En god och näringsriktig kost lägger grunden till friska och glada barn, barn som orkar leka och lära sig. Personalen äter med barnen och skapar en trevlig samvaro vid matbordet. Vår mat levereras av RR Matproduktion.

Monalisa, Västerås

Förskolan Monalisa öppnade 1999 och ligger på Klockartorpet, ett lugnt område med närhet till centrum, hamnen. Vår barngrupp består av 24 barn och vi som arbetar här är två förskollärare, tre barnskötare och en kokerska. Vi serverar oftsst hemlagad mat.
För information till vårdnadshavare och tillgång till veckoblogg använder vi oss av Tyra-appen. I januari 2022 tog Tivoli Förskolor över driften av Monalisa från de tidigare ägarna.

Nyfiken Förskola, Vasastan

På Nyfiken Förskola sätter vi det enskilda barnet i fokus. Viktigt för oss är att skapa utrymme samt erbjuda aktiviteter där alla barnen har chans till sin egen utveckling. Med engagerade och närvarande pedagoger agerar vi medforskare och bistår med ytterligare verktyg vid behov inför barnets eget utforskande. Vi tror på lärdom genom processen istället för att direkt ge barnen svaren.

Otto, Bandhagen

Vi är en liten förskola med 52 barn uppdelat på tre avdelningar. Månen för de minsta barnen 1–2 år, Stjärnan för mellanbarnen 2-4 år och Solen för storbarnen 4-6 år. Även fast barnen har sin fasta punkt på en avdelning så har vi även verksamhet i tvärgrupper mellan avdelningarna. Vi på förskolan Otto har medvetet valt att inte profilera oss mot en speciell pedagogisk inriktning. Vi vill vara en förskola i tiden där alla barn är välkomna och därför plockar vi russinen ur kakan och ger förutsättningarna för ett lustfyllt lärande. En förskola i tiden anser vi på Otto är att vi ger barnen en utbildning och undervisning som är förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

 

S-E Björnen, Stockholm

S-E Björnen ligger i Vasastan, på Västmannagatan, och startade som ett föräldrakooperativ 1990 (S-E Banken) och har sedan 2016 varit ett personalkooperativ. Förskolan är nu en del av Tivoli Förskolor och har inte längre någon koppling till SEB mer än namnet. Vår innergård är likt innerstadsmottot, liten men kär. Barnen upplever den som sin oas såväl under sommar och vinter. Här möts vi varje morgon, pedagoger, barn och föräldrar. En trygg rutin.

Täppans förskola, Bålsta

Täppans Förskola är belägen i den äldre delen av Bålsta. Vår litenhet är vår styrka – här känner alla varandra.
Förskolan finns i direkt närhet till fin natur och skogsområden. Vi har en mycket stor och naturfin gård som lockar barnen till härlig utelek samt ger en massa möjligheter till mångsidig motorisk övning.
Vi strävar efter att ge barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet i enlighet med Lpfö 98. Vi vuxna ska med entusiasm vägleda, inspirera och samspela med barnen. Varje barns individuella behov är vår utgångspunkt i planeringen av verksamheten.
För närvarande har vi 26 barn inskrivna på Täppans Förskola. Vi arbetar både med åldersblandade och åldershomogena grupper. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Virvelvinden, Solna

Förskolan Virvelvinden ligger beläget i Solna invid Skytteholmsparken i bottenplanet på Nybodagatan 1. Förskolan öppnade i oktober 2011. I vår utomhusverksamhet vistas vi i de grönområden som finns i vår absoluta närhet. Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov samt att lyfta fram mångfalden i vårt samhälle.
Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda dem för skolan.

Zodiaken, Tillberga

Vi är en förskola med 26 barn fördelade i mindre grupper på avdelningarna; Fiskarna, Väduren och Oxen. Med olika erfarenheter och kompetenser, utmanar vi verksamheten och leder arbetet framåt. Tillsammans har vi ett Zoligt lärande! Vi vill ge alla ett respektfullt bemötande i alla situationer. Alla ska känna sig välkomna hos oss. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas, utifrån kunskapen att vi har olika sätt att lära och olika sätt att vara. Vi tror på barnens egen förmåga och drivkraft. Vi uppmuntrar dem att pröva nya saker! Vi visar dem olika metoder och tillvägagångssätt för att de ska kunna utveckla sina talanger och förmågor.
Vårdnadshavare möts med glädje och engagemang där delaktighet och god samverkan mellan hem-förskola råder. För oss är det viktigt att alla vårdnadshavare känner tillit och trygghet när de lämnar sina barn.
Vi strävar efter att alla pedagoger utvecklar sin kunskap om barns utveckling, reflekterar och utvecklar sitt sätt att arbeta.

Parken, Södertälje

Förskolan Parken har tre avdelningar uppdelade i Nyckelpigan 1-2åringar, Haren med 2–4 åringar och Draken 4-6 åringar. Vi har en väl fungerande personalgrupp som vi är oerhört glada och tacksamma över. Den består idag av förskollärare, barnskötare och måltids/köks – personal samt rektor. Personalomsättningen är liten vilket är en stor trygghet för både barn och vårdnadshavare. Vi arbetar med fokus på att skapa en verksamhet som utgår från barnets bästa och verksamhetens bästa, det tänker vi är grunden för en välfungerande, trygg och tillåtande förskola där undervisning och utveckling ständigt pågår.

Polstjärnan, Södertälje

Polstjärnan är en förskola som utgår från det kompetenta barnet och där vi tror på varje barns egen förmåga. Barnens intressen, kunskaper och erfarenheter står i fokus i vår undervisning. Språket och barnens språkutveckling har ett stort fokus i vårt dagliga arbete och vi utgår ifrån en metod som heter Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen bygger på att hjälpa barnet att utveckla sitt språk genom bland annat språklekar, rim och ramsor, sång och fonologisk medvetenhet.

Bubblan Vasastan

Förskolan Bubblan ligger nära lekparken Hälsingehöjden som fungerar som vår gård. Förskolan Bubblan är en lägenhetsförskola med många parker i närmiljön. Dessutom har vi bara några minuters promenad till olika busslinjer och tunnelbana som kan ta oss till parker, skogen, teater och museer.
Vi arbetar i åldersindelade grupper med barnen för att vi på bästa sätt ska kunna utmana och stimulera varje barn i deras individuella utveckling. Men många stunder under dagen umgås också barn i olika åldrar och därmed inspireras och lär de av varandra. De yngre ges möjlighet att lära av de äldre och de äldre har möjlighet att hjälpa de yngre i deras utveckling.

Drejaren, Birkastan

Förskolan Drejaren är en åldersintegrerad förskola som ligger på Tomtebogatan mitt i Vasastan. Vi har möjlighet till att nyttja en liten innergård. Runt omkring finns olika parker, så som Karlbergs slottspark, lilla- och stora Solvändan vilka vi besöker regelbundet. Närheten till buss och tunnelbana gör också att vi lätt kan ta oss utanför närområdet.
Vi lägger stor vikt vid samtalet med barnen, både individuellt och med barnen i grupp. Alla ska få möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utifrån sin egen personlighet. Språket har därför en mycket central roll i vårt arbete med att ge barnen verktyg för att kunna uttrycka viljor och erfarenheter. Vi skapar samtalssituationer med barnen många gånger under dagen och låter barnen reflektera och återberätta både erfarenheter och upplevelser.

Eldaren, Birkastan

Förskolan Eldaren ligger i hjärtat av Birkastan, med ett rikt kulturliv runt hörnet. Vi har även många spännande och utmanande parker i området, som till exempel Solvändan, Raketparken och Hedemoratäppan, som stimulerar barnens motorik, nyfikenhet och lärande.
Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Stockholms stads förskoleprogram, Barnstugan Hälsingegatans egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Essingebarnen, Stora Essingen

Förskolan Essingebarnen ligger på Stora Essingen i Stockholm. Vi har en spännande och härligt kuperad gård som barnen kan utforska och leka på. Dessutom har vi nära till skogsvägar, flera parker och bara några minuters gångavstånd till busslinje 1 och tvärbanan som kan ta oss till fler parker, skogen, teater och museer.
Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap.

Gunghästen, Lilla Essingen

Förskolan Gunghästen ligger på natursköna Lilla Essingen, ett stenkast från vattnet. Gunghästen ligger i ett fristående hus och har en mysig gård som väcker nyfikenhet och upptäckarglädje. Förskolan har också en av Stockholms vackraste utsikter över Kungsholmen, Västerbron och Långholmen.
På andra sidan staketet finns en stor lekpark med många utmaningar och en hel fotbollsplan att springa på. Runt om på Lilla Essingen finns fler parker som är lättillgängliga ett par minuters promenad bort. Vi har tre minuters gångväg till buss 1 som tar oss antingen till Stora Essingen och tvärbanan eller in mot city och tunnelbanan.

Lammet, Norrmalm

Lammet ligger på Gamla Brogatan, mitt i den hötorgsblomstrande betongen. Trots cityläget har vi en lummig och avskild bakgård som är mycket rolig och spännande att utforska och att leka på. Dessutom har vi nära till flera parker och med bara fem minuters gångväg till tunnelbanan eller pendeltåget kan vi även enkelt ta oss ut till skog och natur.
Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

Spöket, Vasastan

Förskolan Spöket ligger på Dalagatan i centrala Vasastan i Stockholm, mitt emot den grönskande Vasaparken. Vi har en stor lummig och grönskande innergård på baksidan, en riktig oas i storstadsdjungeln. Det är en spännande och lek-inbjudande gård där barnen kan leka ostört. Dessutom har vi nära till flera lekparker och bara några minuters promenad till olika busslinjer och tunnelbana som kan ta oss till parker, skogen, teater och museer.
Vår förskola ska ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling. Vi arbetar därför mycket med den inre miljön som vi betraktar som den ”tredje pedagogen”. Det innebär att miljön ska vara tillgänglig, inspirerande, utforskande och utmanande för barnen. Allt material finns därför tillgängligt för alla att prova, just för att vi tror att alla kan om de ges möjlighet.

Our preschools have a english speaking profile. English is our daily language but naturally we make sure the children develop their swedish and their mother tounge through the use of literature, songs, theater and daily activities. Our emphasis is on Reggio Emilia pedagogical where developing ones creative side is in focus together with a deep respect for the childrens rights and potential.
Förskolorna har en engelskspråkig profil. Engelska är vårt kommunikationsmedium men vi ger även barnen möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål genom att använda litteratur, utformad pedagogisk verksamhet, kreativ lek, sånger, teater, evenemang och vardagsinteraktion. Alla aktiviteter bedrivs i en multikulturell anda genom spel. Vi lägger stor vikt vid Reggio Emilia pedagogiken där skapande verksamhet står i centrum tillsammans med en djup respekt för barns rättigheter och potential.

Harmony, Gärdet

Inspired by Reggio Emilia, our Play and Learn pre-school work from children’s interest and curiosity. We see this as the starting point to an enriched life long learning process. The environment is stimulating and inviting which encourages children to choose from their interests.
Pedagogical documentation is made visible for children and parents of the child’s development. Our nature school promotes a caring attitude to the nature, environment and all living species. Children are given the same opportunites which allows each child to develop into a unique individual.

SIP Hässelby

Förskolan ligger i Hässelby strand, nära till parker och skog. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen. Verksamheten bedrivs på Piongränd 12. Förskolan har för närvarande två avdelningar, Hallon och Vindruvan/Piraterna. På Hallon går de yngsta barnen och på Vindruvan/Piraterna de äldsta.
På vår förskola lägger vi stor vikt vid språket. Språket är en viktig del barnens utveckling. De barn och föräldrar som har andra modersmål än svenska uppmuntras att utveckla sitt modersmål tillsammans med oss på förskolan och i hemmet. Vi använder digitala verktyg för lärande, kommunikation och dokumentation.

SIP Kista

We provide care and education for children in ages one to five years old. The preschool has two sections; nursery section for children 1-3 years and a preschool section for children 4-5 years.
We are inspired by the Reggio Emilia philosophy. The pedagogical approach is that the child is willing to grow, learn and explore – the child is competent. The philosophy is based on a deep respect for children’s rights and potential.

SIP Kista Stars

We provide care and education for children in ages one to five years old.

SIP Kungsholmen

The pre-school has an English language profile. English is our medium of communication but we also provide the children with opportunities to develop their Swedish language and mother tongue through the use of literature, designed educational activities, creative play, songs, theater, events and every day interaction. All activities are conducted in a multicultural spirit through play.
We are committed to a child-centered Swedish National Curriculum for preschools that addresses the needs of international students.

SIP Solna

Solna International Preschool ligger beläget intill Skytteholmsparken. Vi finns i ljusa lokaler i bottenplanet på Nybodagatan 7. I vår uteverksamhet vistas vi i de grönområden som finns i vår absoluta närhet  som erbjuder fantastiska möjligheter för barnen att leka och utvecklas. Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov samt att lyfta fram mångfalden i vårt samhälle.
Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt.

[row]
[row]
[row]
[row]
–>